Languages

Odborné semináře

Na leden pro vás připravujeme v rámci vzdělávacích programů GlasGrid Academy odborný seminář "Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací" registrovaný v databázi StavEduk ČKAIT. 

Téma semináře: Přehled problematiky zkoušení a návrhu konstrukčních vrstev vozovky a jejich budování. Pokládka a hutnění vrstev, příklady ze stavební praxe. Budou představeny nejběžnější separačně-filtrační geotextilie do podkladních vrstev a geomříží, geokompozitů do krytových vrstev používaných ve stavební praxi pro zlepšení dlouhodobých vlastností konstrukcí. Představení rozdílů v jejich vlastnostech a aplikaci s důrazem na realizaci a dlouhodobé vlastnosti. Problematika volby správného typu a specifikace pro řešení konkrétních situací. Příklady praktických aplikací na stavbách nejen v České a Slovenské republice.

Odborný seminář je určen pro projektanty a geotechniky, stavbyvedoucí a přípraváře, dozor a investory.

Seminář je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy Celoživotního vzdělávání ČKAIT, počet bodů je 1.

Termín a místo konání:
17. 1. 2019 sál Prague East, Hotel Duo, Teplická 492, Praha
18. 1. 2019 Kongresová hala C, Hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno
Registrace semináře v 8:30

Podrobné informace a program semináře zde 

PDF přihláška na seminář zde 

On-line přihláška na seminář zde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Provide Feedback