Languages

Archives

  • L’aéroport Václav Havel de Prague
26 Aug 2016

L’aéroport Václav Havel de Prague a été renforcé avec une géogrille ADFORS

Un produit concurrent avait été installé il y a 10 ans lors d’une première rénovation de ce taxiway. Ce renfort s’est avéré insuffisant au vu des nombreuses fissures apparues dans ce laps de temps. De plus, le fraisage de ce produit a été très difficile et même rendu impossible dans certaines...

  • Vaclav Havel airport Prague
19 Aug 2016

ADFORS geogrid has been reinforcing Václav Havel Prague Airport

The first phase passed at the beginning of the July and the next one in second week of August. Our competitor´s product reinforced the asphalt layer for 10 years.  This reinforcement evinced insufficient protection...

  • rekonstrukce povrchu letiště Václava Havla
18 Aug 2016

Letiště Václava Havla vyztužuje naše geotextilie

Pokládka výztuže asfaltových vrstev GlasGrid® na pražském letišti proběhla hladce.
Realizována byla ve dvou fázích, a to na začátku července a v druhém srpnovém týdnu. Letiště již v minulosti vyztužovala konkurenční mříž, nicméně trhliny prostoupily skrz asfaltové vrstvy na povrch. Navíc...

Provide Feedback